Регламент надання послуги smartpaygarant

Розділ 1. Загальні положення

§ 1

1.1. Регламент визначає правила користування послугою грошових переказів за допомогою сервісу smartpaygarant

1.2. Послуга smartpaygarant полягає в наданні, за допомогою сайту smartpaygarant технічної можливості здійснення переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) з метою переказу цих коштів фізичній особі – Отримувачу із подальшим зарахуванням на поточний рахунок в гривнях (UAH). Перекази, ініційовані з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками із подальшим зарахуванням на поточний рахунок Отримувача, відкритий в українському банку за номером платіжної картки, або із подальшою виплатою готівкою в пункті обслуговування на території України, виплачуються виключно в гривні.

1.3. Перекази здійснюються лише із використанням платіжних карток, умови обслуговування яких дозволяють виконання операцій без фізичної присутності картки.

1.4. Для переказів в гривні, ініційованих з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, доступна послуга переказу коштів за номером телефону Відправника та номером карти Отримувача. Отримувачу надається посилання на захищену платіжну сторінку, де він має можливість ініціювати виплату переказу на власний поточний рахунок за номером платіжної картки.

1.5. Ініціювання переказу з використанням наперед оплаченої платіжної картки (Prepaid) та зарахування переказу на таку картку можливе лише для карток, емітованих українськими банками в рамках лімітів та обмежень, встановлених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

§ 2

Послуга smartpaygarant надається:

2.1. На території України:

2.1.1. На території України: smartpaygarant.net/rules

§ 3

Використані в Регламенті терміни та визначення мають наступне значення:

Оператор – компанія, яка має право згідно з чинним законодавством України надавати інформаційні та технологічні послуги, пов'язані з операціями з переказу грошових коштів з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками.

Банк Емітент – банк, який на законних підставах надав в користування платіжну картку фізичній особі (Держателю картки).

Сайт – інтернет-сторінка smartpaygarant за допомогою якої Відправник здійснює запит на виконання переказу.

Картка відправника - платіжна картка міжнародної платіжної системи Visa або MasterCard, якою Відправник користується на законних підставах, умови обслуговування якої дозволяють за правилами цих систем здійснювати операції без її фізичної присутності.

Картка отримувача - платіжна картка, емітована українським банком та на законних підставах надана в користування фізичній особі, рахунок якої ведеться у гривнях.

Відправник – фізична особа, яка здійснює переказ на користь Отримувача.

Держатель картки – повнолітня фізична особа, яка на законних підставах користується платіжною карткою, наданою банком-емітентом.

Власник рахунку – повнолітня фізична особа, яка є власником поточного банківського рахунку в банку на території України або за її межами.

Авторизація – процес запиту у банка-емітента або особи, уповноваженої емітентом дозволу на здійснення переказу.

Отримувач – фізична особа, на ім’я якої виконується переказ.

Переказ – здійснення платежу з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися із використанням платіжних карток в розмірі, визначеному Відправником, та який не перевищує встановлених лімітів на здійснення переказів.

Ліміти Переказів – денні та місячні обмеження на здійснення переказів, ініційованих з використанням платіжної картки. Інформація про актуальні значення лімітів надається Відправнику безпосередньо перед здійсненням переказу.

Аутентифікація картки – транзакція, яка має на меті підтвердити чи є Відправник власником картки. Як правило, така транзакція здійснюється на суму 1 грн. яка через певний час повертається на поточний рахунок Відправника.

Розділ 2. Безпека здійснення переказів

§ 4

5.1. З метою забезпечення найвищого рівня безпеки перекази здійснюються за посередництвом адміністратора Платежу, який має чинний сертифікат відповідності вимогам стандарту PCI DSS.

5.2. Оператор не має доступу до даних платіжних карток Відправника, обробка цих даних здійснюється адміністратором на захищеній платіжній сторінці.

5.3. Оператор не несе відповідальності за можливі проблеми пов’язані з пред’явленням неправдивих даних Відправником в процесі здійснення переказу коштів.

Розділ 3. Порядок здійснення переказів

§ 5

6.1. Переказ з використанням Сайту може виконати законний держатель платіжної картки.

6.2. Валюта здійснення переказу – українська гривня. У випадку ініціювання переказу з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками із подальшим зарахуванням на поточний рахунок Отримувача, відкритий в українському банку за номером платіжної картки, або із подальшою виплатою готівки в пункті обслуговування на території України, такі перекази ініціюються, виконуються і завершуються виключно в гривні незалежно від валюти рахунку Відправника.

6.3. Валюта виплати переказу в пунктах обслуговування на території України – гривня, із дотриманням вимог цього Регламенту та чинного законодавства України.

6.4. Валютою, в якій відбудеться зарахування коштів на поточний рахунок Отримувача за реквізитами платіжної картки, є гривня.

6.5. Конвертація валюти на долар США/євро відбувається згідно з актуальним курсом обміну валют Оператора.

6.6. Конвертація переказу в гривню відбувається за поточним курсом Оператора.

6.7. Відправник, виконуючи переказ, погоджується на актуальний курс, який бачить в системі та на додаткові оплати, що виникають в процесі виконання переказу.

6.8. Переказ може бути завершений зарахуванням коштів на поточний рахунок Отримувача за реквізитами платіжної картки, або виплачений готівкою в пункті обслуговування відповідно до цього Регламенту.

6.9. Оператор передає дані необхідні для авторизації переказу адміністратору платежу за посередництвом сайту.

6.10. Вимогами виконання переказу є:

6.10.1 Сума переказу не повинна перевищувати лімітів здійснення переказів.

6.10.2 Надання правильних даних Отримувача.

6.10.3 Надання призначення платежу (наприклад, «допомога родичам»).

6.10.4 Позитивна авторизація з боку банку-емітента або особи, уповноваженої емітентом.

6.11. Позитивна авторизація може бути надана виключно у відношенні до платіжних карток які:

6.11.1 Не є заблокованими.

6.11.2 Є дійсними.

6.11.3 Банк-емітент підтвердив, що Відправник має достатньо коштів на здійснення переказу.

6.12. У випадку відсутності позитивної авторизації переказ виконано не буде.

6.13. Переказ із виплатою одержувачу готівкою буде готовий до виплати не пізніше ніж наступного робочого дня після правильно виконаного його ініціювання. Отримувач може отримати переказ протягом 30 календарних днів з дня його ініціювання. Перекази, що не були витребувані Отримувачем протягом 30 календарних днів, повертаються Відправнику, при цьому сума комісійної винагороди, що була сплачена Відправником, поверненню не підлягає.

6.14. Зарахування коштів на поточний рахунок Отримувача за реквізитами платіжної картки відбудеться не пізніше ніж наступного робочого дня після правильно виконаного ініціювання переказу, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів відповідно до чинного законодавства України.

6.15. Оператор не несе відповідальності за неправильно зазначені Відправником дані Одержувача.

6.16. Оператор не несе відповідальності за запізнення виконання переказу з причин незалежних від Оператора.

6.17. Переказ, що отримав позитивну авторизацію, не відміняється. В окремих випадках Оператор може анулювати переказ на прохання Відправника за умови, що переказ ще не був отриманий Отримувачем.

Розділ 4. Ліміти на здійснення переказів

§ 6

7.1. Ліміти на здійснення переказів визначає Оператор.

7.2. Банком-емітентом Відправника та/або Отримувача можуть бути встановлені власні ліміти на здійснення/зарахування переказів. Ліміти емітента не враховуються Оператором при розрахунку лімітів на здійснення переказів з використанням сервісу smartpaygarant. Оператор не несе відповідальності перед Відправником за відмову у здійсненні переказу з причини перевищення ліміту банка-емітента.

Розділ 5. Скарги

§ 7

8.1. Відправник може надавати скарги шляхом надання відповідного повідомлення в службу підтримки на Сайті.

8.2. Оператор не несе відповідальності за запізнення, повернення або ж відмову у виконанні переказу, якщо вони наступили не з його вини, особливо у випадку надання Відправником неправильних даних Одержувача.

8.3. Оператор не несе відповідальності за втрачену вигоду чи непрямі збитки, в тому числі втрачені фінансові можливості чи втрату доходу, яка виникла через запізнення виконання чи відсутності виконання переказів.

Розділ 6. Заключні положення

§ 8

9.1. Оператор залишає за собою право на власний розсуд відмовити Відправнику у виконанні переказу без пояснення причини.

9.2. Починаючи від моменту складення замовлення на виконання переказу, Оператор може вимагати від Відправника належно засвідчених копій документу, що посвідчує особу, або ж інших рівнозначних документів. До часу надання Відправником зазначених документів, Оператор має право затримати виконання переказу без обов’язку виплати Відправнику будь-яких компенсацій з цим пов’язаних.

9.3. У випадку не надання Відправником копій документів, Оператор має право анулювати всі замовлення на виконання переказів, складених Відправником, без обов’язку виплати останньому будь-яких компенсацій з цим пов’язаних.

§ 9

10.1. Даний Регламент дійсний з 25.02.2021 року.

10.2. Оператор інформує, що може бути змушеним до зміни даного Регламенту, особливо у випадку розширення функціональності послуги, технічних причин чи технологічних, або ж змін законодавства. До переказів, ініційованих до зміни Регламенту, які не були виконані до дня оголошення змін в Регламенті, використовується Регламент, дійсний перед змінами.

10.3. У випадку планованих змін в Регламенті, Оператор перед змінами інформує всіх зацікавлених про плановані зміни на сторінках Сайту в закладці «Регламент».